Przykłady projektów

Proste i złożone, krótkie i wieloletnie, od jednego gabinetu do całej mobilnej kliniki